top of page

Bernards Hus samler statistik ved hjælp af cookies. Hvis du vælger ikke at slå cookies fra, betragter Bernards Hus det som din accept af vores brug af cookies

Ejeroplysninger

Bernards Hus
Elke Bliese

Nedermarken 8

5560 Aarup

Telefon: +45 6443 1275
Email: kontor@bernardshus.dk

CVR: 17570498

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Når du besøger vores websites modtager du automatisk en eller flere cookies.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

Så lang tid opbevares cookies

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

Sådan undgår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer har du mulighed for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage og slette de cookies, der ligger på din harddisk.

Sådan sletter du dine cookies:

Benytter du en browser, som ikke er listet ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældenden browsers hjælpe-sektion.

Formål med cookies på vores website:

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
  Vi anvender analyseværktøjet Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes færden på vores hjemmeside. Google Analytics behandler oplysningerne på vores vegne, og de videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside til tredjemand. Alle data er anonymiserede, og de kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger.
  Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Bernards Hus, skal du rette henvendelse på kontor@bernardshus.dk eller telefon +45 6443 1275. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “senest opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henførestil dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Privatlivspolitik for
Den Selvejende Institution Bernards Hus

Introduktion

Hos Den Selvejende Institution Bernards Hus værner vi om privatlivets fred og vi beskytter personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Når vi behandler personoplysninger, sker dette i overensstemmelse med god databehandlingsskik og vi overholder reglerne, som siger, at behandlingen skal være lovlig, rimelig, gennemsigtig og proportionel.

 

Vores målsætning

Vi sætter en stor ære i, at værne om privatlivets fred. Det er vores målsætning, at der hele tiden bliver fulgt op beskyttelsen, så personlige og private oplysninger ikke kommer i hændernde på uvedkommende. 

 

Databeskyttelsesregler

Vi behandler personlige oplysninger efter gældende behandlingsprincipper, hvilket er i overensstemmelse med persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF).

 

Indsamling

Vi indsamler kun personlige oplysninger, som har et reelt formål og anvender kun oplysningerne til dette formål. Vi oplyser altid den registrerede om, hvilke oplysninger vi har brug for og hvad vi bruger dem til – gennemsigtighed og proportionalitet.

 

Opbevaring

Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe de tjener et reelt formål og så længe formålet er begrænset til det oprindelige formål, som er oplyst da oplysningerne blev indsamlet – opbevaringsbegrænsning. 

 

Deling

Vi hverken sælger eller deler personlige oplysninger med andre. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvor der ligger et samtykke eller der foreligger et retligt grundlag til videregivelsen. 

 

Risici forbundet med databeskyttelse

Som en del af vores ansvar, sørger vi altid for at optimere databeskyttelsen, så der vil være så lidt risici forbundet med behandlingen som muligt. Vi fører intern fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter, hvor vi redegør for vores organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger – ansvarlighed.

 

 

Brud på datasikkerheden 

Skulle der ske brud på datasikkerheden, er det vores ansvar, at sørge for at stoppe bruddet så hurtigt som muligt samt danne et overblik over, i hvilket omfang bruddet implicerer personlige oplysninger.

 

Generelle retningslinjer for ansatte

Ansatte i Den Selvejende Institution Bernards Hus er alle underlagt tavshedspligt i forbindelse med arbejdet med persondata. Ansatte tilgår kun data som har et reelt formål med deres arbejdsopgave. 

 

De registreredes rettigheder

Vi  sørger for at informere samt støtte de registrerede i forbindelse med efterlevelse af deres rettigheder. 

 

Gennemsigtighed

Som registeret hos Den Selvejende Institution Bernards Hus, har de registrerede altid krav på at vide, hvilke oplysninger vi har på dem, samt til hvilket formålet oplysningerne er indsamlet. Kravet om gennemsigtighed bliver efterlevet i skriftlig form, ved indgåelse af samarbejde eller ved kontakt via hjemmesiden. 

 

Oplysningspligt

Som dataansvarlig for personlige oplysninger, har den registrerede krav på, at vide hvem der indsamler oplysnignerne. Vi opgiver ved indgået samarbejde følgende: 

 • Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 • Formålene med behandlingen samt vores retsgrundlag for behandling

 • Vi oplyser hvis vi videregiver dine personlige oplysnigner til andre, hvor det er relevant

 • Vi oplysninger hvor længe vi opbevarer de personlige oplysninger

 • Vi oplyser om den registeredes ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi har på dem

 • Vi oplyser om retten til at trække et samtykke tilbage, hvis behandlingen sker på grundlag af dette

 • Vi oplyser om den registereres ret til at indgive en klage til Datatilsynet

 

Ret til berigtigelse

Alle registrerede, har ret til at få sine urigtige oplysninger rettet. 

 

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Den registererede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Oplysninger kan uden videre blive slettet hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål de blev indsamlet til

 • Hvis oplysningerne er baseret på samtykke og den registrerede trækker sit samtykke tilbage, hvorved der ikke findes andre retslige grundlag for at fortsætte behandlingen

 • Behandlingen er ulovlig

 

 

 

Ret til dataportabilitet

Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse data transmitteret til en anden dataansvarlig uden hindring fra den nuværende dataansvarlige som personoplysningerne er givet til. Den registrerede kan udøve denne ret når følgende gør sig gældende:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt

 • Hvis behandlingen foretages automatisk

 • Hvis det er teknisk muligt

 

Brug af databehandler

Hos Den Selvejende Institution Bernards Hus kan vi i nogle tilfælde have behov for at anvende en databehandler til at behandle data for os. Vi instruerer nøje vores eventuelle databehandlere, hvormed de kun må behandle data efter dokumenteret instruks fra os

 

Kontaktperson

Ønsker en registreret at tage kontakt til os, dette kan være i forskellige henseender relateret til persondata, skal denne kontakt ske til følgende:

 

 

Den Selvejende Institution Bernards Hus

Elke Bliese

Nedermarken 8, 5560 Aarup

kontor@bernardshus.dk

64431275

Cvr.: 17570498

 

Oplysninger om dataansvarlige

 

Den Selvejende Institution Bernards Hus

Nedermarken 8, 5560 Aarup

kontor@bernardshus.dk

64431275

Cvr.: 17570498

bottom of page